Objectius

El projecte de recuperació d’espais agrícoles abandonats i posterior implantació de pràctiques d’agricultura ecològica als Horts Socials de Tarpuna suposa una experiència única al nostre país per comprendre com aquesta activitat pot afectar, positivament o negativament les espècies d’espais agrícoles a nivell local.

L’objectiu concret d’aquest treball seria poder avaluar, al llarg de tres anys, el guany o pèrdua que suposa l’actuació desenvolupada des del punt de vista de la conservació de les espècies d’ocells. Tot i les limitacions associades a aquesta experiència concreta, aproximar-se als valors naturals de l’àrea dels Horts Socials suposa un valor afegit al projecte i una font d’inspiració per a futures propostes similars.

ocells_horts_phopho_carles_santana

Cotxa cua-roja, Phoenicurus phoenicurus © Carles Santana.