Metodologia

La metodologia de camp es realitzarà exclusivament en temporada de nidificació i es basarà en la realització de mapejos de territoris, la metodologia de cens d’ocells més precisa per conèixer les espècies presents en una àrea i segurament la més adequada en superfícies relativament reduïdes com la que aquí es tracta. Es realitzarien 3 visites per temporada i a partir de la informació obtinguda al camp es generarien cartografia dels territoris dels ocells nidificants. Un cop obtinguda aquesta informació es procedirà a analitzar l’interès de conservació de les espècies detectades. Això es farà durant tres temporades (abans de l’actuació i dos anys després) i a partir de la seva evolució temporal, es podrà avaluar els efectes que l’establiment dels Horts Socials han tingut sobre els ocells.

Descarregar en PDF el Resum cens ornitològic a Can Codina. Primavera 2012