Finques

Les tres finques sobre les que es realitza l’estudi estan situades en tres contextos ambientals prou diferents, els quals proveeixen un gradient marcat des de zones molt urbanitzades a entorns naturals protegits.

Sant Andreu. La finca més urbana està situada al barri de Sant Andreu de Barcelona. Es tracta d’una finca propietat de l’Ajuntament de Barcelona, situada entre el sector de la Maquinista i el barri de Baró de Viver, prop del riu Besòs. Està totalment envoltada d’edificacions i infraestructures de transport.

ocells_horts_sant_andreu

Aspecte de la finca de Sant Andreu abans de l’actuació de recuperació d’espais agrícoles.

ocells_horts_sant_andreu_orto

Localització i foto aèria de la finca de Sant Andreu.

Santa Pau. La finca que presenta un grau d’urbanització molt baix està situada a Santa Pau, dins el Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa. Es una finca de titularitat privada. Actualment els camps són conreats amb farratge i estan en contacte amb camps de pastura de vaques i envoltats per bosc mixt d’alzines i faig. I els camps treballats més propers són de cultiu ecològic.

ocells_horts_santa_pau

Aspecte de la finca de Santa Pau abans de l’actuació de recuperació d’espais agrícoles.

ocells_horts_santa_pau_orto

Localització i foto aèria de la finca de Santa Pau.

Tiana. La finca que presenta un grau d’urbanització intermedi està situada a Tiana. Es tracta d’una finca privada situada entre horts i ambients forestals més o menys degradats, prop de l’autopista i d’algunes casa baixes. Actualment la finca es una barreja de components vegetals autòctons i exòtics, fruit dels usos antics de viver de jardineria.

ocells_horts_tiana

Aspecte de la finca de Tiana abans de l’actuació de recuperació d’espais agrícoles.

ocells_horts_tiana_orto

Localització i foto aèria de la finca de Tiana.